Om oss

ADRESS:
Föreningen Spinnhuset Lokvägen 18, 694 35 Hallsberg.
Vill du sponsra oss? Vårt plusgiro är: 419 97 30-5, alternativt: swish: 1235156484
Vill du kontakta oss via mail så har vi : epost info@spinnhuset.com
Vill du ringa oss har vi telefonnummer : 076-780 82 29, vi har lite oregelbundenhet i bemanningstiderna, men säkrast mellan kl 10-12.

VÄGBESKRIVNING:
Från riksväg 50, mot Hallsberg V, Ahlsells. Framme i Hallsberg, vid andra farthindret sväng höger.
Från Hallsberg, tag rondellen vid Ingo, ut på Esplanaden. Vid fjärde farthindret sväng vänster.

Föreningen Spinnhuset är en ideell förening som sköts av kattintresserade privatpersoner,
med hjälp av privata gåvor, medlemsavgifter och sponsorer.

Vårt mål är: Tillvarata, kastrera och utadoptera.

  • Att minska antalet övergivna, vanvårdade och oönskade katter.
  • Att alla katter i tätbebyggda områden är innekatter.
  • Att öka huskattens status i samhället.
  • Att alla katter får bo i hem där de trivs.
  • Att få människor att ta ansvar för sina katter.

På katthemmet tar vi emot hemlösa och vanvårdade katter, ger dem veterinärvård och hittar nya hem åt dem.

Vi tar nu även in omplaceringskatter i mån av plats. Inlämningsavgiften är 500 kr

Katterna vaccineras kastreras och ID märks.

Vill du bli medlem och stötta /påverka vår verksamhet , så kostar det 150:- per år och 75:- för familjemedlem. Sätts in på plusgiro nr 4199730-5 alternativt swish 1235156484
Glöm inte uppge namn och adress för medlemsbladet och info om våra möten.

Vill du jobba som volontär hos oss? Tag kontakt via hemsidan eller ring.

SPINNHUSETS MÅLSÄTTNING ÄR:
Att ge katten den status den förtjänar.
Att få människor att ta ansvar för sina katter och därmed få en lösning på problemet med alla hemlösa och förvildade katter.

Att man kasterar sina katter därför att:
Det finns ingen anledning att avla på huskatter, när det finns 1000-tals hemlösa som behöver tas om hand.
Dessutom blir tillvaron för husse/matte och katt mycket lugnare.

Alla katter  unga som gamla ska kosta pengar! Skänk inte bort katten bara för att bli avmed den, eller i värsta fall överge eller kasta ut den.

Tänk på att till och med en vandrande pinne kostar!

 

Styrelsen 2017:

Arbetsområde: Namn:
Ordförande Kristina Ekman
Sekreterare Ing-Britt Larsson
Kassör Karin Sjöquist Borg
Ledamot Annica Olsson
Ledamot Heléne Ståhl
Suppleant Monica Agartsson
Suppleant Britt-Marie Kearey
Suppleant Ann-Mari Adolfsson  
Revisor Jonny Olsson  
Revisor suppleant Anita Pettersson
Valberedning

Sammankallande:

Monica Ohlsson

Lena Bergmark